top of page
Korte beschrijving Chakrareading en Healing

De chakra’s zijn bewustzijnscentra in het menselijk lichaam – energetische centra, geen materiële of anatomische. Ze hebben hun oorsprong in het fijnstoffelijke energiesysteem van de mens, maar stralen ook overeenkomstig hun ligging in het fysieke lichaam door. Chakra’s worden ook wel de psychische en spirituele energiecentra in het etherische energielichaam genoemd en zij corresponderen met het endocriene stelsel in het fysieke lichaam. Er zijn zeven hoofdchakra’s die verbonden zijn met de energiebanen van de ruggengraat. Chakra betekent wiel of werveling en door die draaiende beweging ‘zuigen’ ze energieën aan, die ze vervolgens verdelen door de fijnstoffelijke energielichamen. Via de chakra’s nemen we energie uit onze omgeving op.

Als psycho-energetisch therapeut werk ik met de 7 hoofdchakra’s. Bij de chakrareading ga ik op zoek naar de informatie die de chakra’s ons kunnen geven. We verdiepen ons in de psychologische, spirituele en energetische betekenis van de chakra’s. Dit kan vanuit een totaal overzicht om te zien welk chakragebied de meeste aandacht nodig heeft. Ik gebruiken de handen hierbij om de energie van de chakra’s te voelen, ‘waar te nemen’ in het etherisch energieveld.

Healing is het activeren en in balans brengen van iemands natuurlijke levensstroom, zodat de zielsessentie in de mens zich volledig kan ontplooien. Bij Healing richten we ons doelbewust op het werken met de handen om zo energie over te dragen naar de ander om harmonie en verbinding met de eigen levenskrachtbron te bewerkstelligen. Dit kan vanuit diverse methoden gebeuren.

healing.png
chakras.jpg
bottom of page