Energetisch lichaamswerk

Je bent welkom om een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen. In dit gesprek gaan we samen kijken welke behandeling het beste aansluit. Bij energetisch lichaamswerk gaan we samen aan de slag met energie. Alles bestaat uit energie, jouw lichaam, jouw gedachten en emoties. Wanneer je energetisch iets vast zet in je lichaam (een emotie, gedachte of overtuiging) kan dat een blokkade opleveren in jouw energiestroom.
Chakra reading

Aura en Chakra reading

Een Aura of Chakra reading houdt in het lezen van de energieën die zich in en om je heen bevinden. Deze energieën kun je zien, horen of voelen. Meestal is datgene wat er speelt ook voelbaar in het lichaam. Hier begeleid ik je o.a. door een aantal lichaamslagen heen tot de kern.

sbf

Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion ® helpt je om je ziel volledig in je cellen te brengen en je af te stemmen op je eigen levenskracht. Soul Body Fusion helpt je om makkelijker om te gaan met de negativiteit in de wereld. Sterker nog, het draagt bij aan een positieve wereld. Als jij je trillingsfrequentie verhoogt, nodig jij (onbewust) anderen uit om dat ook te doen.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat de cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Verzenden
User Review
0 (0 votes)