Counseling

Counseling en coaching.

Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij er laagdrempelige gesprekken worden gevoerd met een counselor. Het doel van deze counseling sessies is dat er op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of een relatie. Een counselor zal proberen om de huidige situatie zo inzichtelijk mogelijk neer te zetten en zal samen met de cliënt (of cliënten) verkennen welke mogelijkheden er zijn om verder te komen. Hierbij is de vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) erg belangrijk.

Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Een counselor zal daarom snel tot de kern van het probleem trachten door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. Hierbij blijft de counselor altijd objectief en respectvol.

Een counselor begeleidt mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren. Counseling is er op gericht om deze problemen en situaties, inzichtelijk te krijgen. Door dit inzicht leert de cliënt beter omgaan met de bestaande problemen.

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt bij counseling zijn:

 • Het is objectief en respectvol
 • Er wordt echt naar jou geluisterd
 • Problemen worden inzichtelijk gemaakt
 • Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
 • Er wordt een veilige omgeving geboden
 • Er is wederzijds vertrouwen

Wanneer is counseling toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere privé aangelegenheden waarbij je uit evenwicht geraakt bent. Counseling kan hierbij helpen om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Je kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

 • je relatieproblemen hebt waar je samen niet uit komt
 • je uit balans bent of stress voelt
 • je maar niet uit de sleur geraakt
 • je onrustig of licht depressief voelt
 • er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
 • je maar niet tot actie komt
 • je problemen binnen het gezin ervaart
 • je levensvraagstukken hebt
 • het aangaan of behouden van een relatieniet lukt

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van je eigen vermogen om problemen op te lossen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden meer bij  jou passen en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk geef ik ook aanwijzingen zeker wanneer ik merk dat je vast bent gelopen.

Wat is het verschil tussen counseling en coaching?
Daarnaast proberen we ook samen om jouw gevoelens, gedachten en gedrag inzichtelijk te krijgen. Het is namelijk belangrijk om deze op eenzelfde lijn te krijgen.
Hierbij kan ik gebruik maken van psycho energetische therapie (aura of chakra rading)

Coaching gebruik ik naast counseling. Dit is meer actiegericht. Door middel van opdrachten en oefeningen wordt geprobeerd om je in beweging te krijgen. Coaching kun je ook zien als een soort stok achter de deur. Je gaat met een opdracht naar huis en je weet dat er naderhand naar gevraagd wordt. Veel mensen ervaren een goed omschreven oefening als prettig omdat zij zich hier aan vast kunnen houden. Je weet wat je moet doen. Lukt oefening of opdracht niet dan is er vaak weer wat counseling nodig om te kijken hoe dit komt. Samen proberen we inzichtelijk te krijgen waar je tegenaan loopt en wat er nodig is om verder te komen.

Counseling en Coaching
Verzenden
User Review
0 (0 votes)