Correction Vision

Wat heeft jouw weten waargenomen dat nu opgesloten lijkt te zijn in jouw lichaam?
Welk geheugen zou jij willen loslaten met alle pijn en zwaarte die dat met zich meebrengt?
Heeft dit alles je ogen veranderd? Ben je wellicht niet meer bereid om alles waar te nemen?

Voor sommigen betekent ook dat ouder worden minder goed kunnen zien oplevert. Dit neemt dan meestal de vorm aan van een (lees)bril. Maar is dat echt waar of hebben we dat gecreëerd door onze aannames en geloof in verslechtering van onze ogen?

Maar heb je er weleens aan gedacht dat door alle ervaringen die je in het leven op doet, je soms ook dingen als vanzelfsprekend gaat zien en daardoor niet meer kijkt naar wat er nog meer mogelijk is? Omdat iedereen dat zo doet? Omdat ze dat in jouw familie altijd zo gedaan hebben? Dat je bij wijze van spreken niet ziet dat er ook andere mogelijkheden (zouden) zijn?

Het lichaamsproces ‘correcting vision’ is ontwikkeld door Gary Douglas, grondlegger van Access Consciousness en werkt op de moleculaire en cellulaire structuur van de ogen. Het activeert maar liefst 14 krachtige energie frequenties en faciliteert daarmee de vrijlating van emoties en pijn die je ogen gezien hebben en die ze in hun cellulaire structuur hebben opgeslagen. Daarnaast lost het oude overtuigingen op en geeft verlichting bij voor jouw ogen traumatische ervaringen zoals fel licht, lange tijd naar een computerscherm kijken, operaties of het dragen van contactlenzen.

Deze behandeling duurt 60 minuten

Meer dan 1 behandeling nodig voor het gewenste resultaat

Correction Vision
Verzenden
User Review
0 (0 votes)