Aura en Chakra reading

De reading:

Een Aura of Chakra reading houdt in het lezen van de energieën die zich in en om je heen bevinden. Deze energieën kun je zien, horen of voelen. Tijdens een reading  zie ik jouw energie in beelden. Deze beelden vertellen een verhaal over jou. Door tijdens een reading deze beelden aan jou te benoemen kun je inzicht krijgen in een bepaald ‘probleem’ waar je tegenaan loopt of helderheid in jouw proces. Je krijgt meer bewustzijn in hetgeen wat er speelt in je leven. Door dit bewustzijn verandert het proces, en gaat de energieën weer stromen in je lichaam. Waar het op neer komt is: bewustzijn is transformeren.

Wanneer er  blokkades in het lichaam vast zitten, emoties, auralagen of chakra’s, dan kan zich dat vertalen in bv. lichamelijke klachten, het niet kunnen uiten van emoties,  relatieproblemen, moeilijk keuzes maken, angst, minderwaardigheid, problemen op je werk etc..

Meestal is datgene wat er speelt ook voelbaar in het lichaam. Hier begeleid ik je o.a. door een aantal lichaamslagen heen tot de kern.  Door het bewustzijn terug te brengen in je lichaam (het lichaam is het instrument waarin we ons op aarde uitdrukken en waar alle energie doorheen stromen waarin de blokkades tegenkomen) kan datgene wat je je bewust bent geworden op een dieper (cel) niveau transformeren. Door de energieën treed er een verandering in je lichaam op.

Je leert meer te luisteren naar de boodschappen die je lichaam je geeft en er liefdevol mee om te gaan. Je leert dat wat er speelt te (h)erkennen en krijgt handvaten om er anders mee om te gaan. Door hetgeen jij je bewust bent geworden en de stappen die je van hieruit zet verandert er vaak vanzelf ook van alles in je leven, je omgeving, je relaties, je werk.

Hieronder geef  ik een beschrijving van de energielagen die ik bij je kan lezen voor een reading, zodat je een beeld krijgt van wat een reading voor je zou kunnen betekenen. Er zijn verschillende energielagen te lezen in een reading.

Aura reading: Dit zijn energielagen die zich direct om jou heen bevinden. Er zijn drie lagen die voor mij waarneembaar zijn en dat zijn:

De mentale laag: deze laag is verbonden met de ratio, het denken. Hierin is te lezen of iemand veel in het hoofd zit, of er veel gedachten zijn, negatief of positief. Of je leeft en handelt vanuit je hoofd. Of je controle op dingen in je leven wilt houden enz. Het ego speelt een grote rol in deze laag.

De fysieke laag: deze laag vertelt iets over hoe jij omgaat met je gezondheid, met je lichaam. Hoe je voor jezelf zorgt. Hierin is te lezen of er bepaalde organen of andere delen van het lichaam geblokkeerd zijn of niet en wat je lichaam van jou nodig heeft.

De emotionele laag: deze laag vertelt iets over de wijze waarop jij met jouw emoties omgaat. In deze laag is te lezen waar jij jezelf vastzet in het uiten van je emoties en welke invloed je verleden hierop heeft.

Chakra reading: Dit zijn energiepunten die zich in een verticale lijn in jouw lichaam bevinden. Op elk chakra is een specifieke reading te doen, afhankelijk van de vraag die je hebt.

Behandeling.
In een healing kijk ik hoe het gesteld is met jouw energie huishouding. Zitten er blokkades in je lichaam dan zal ik deze doorbreken zodat je de energie weer door kan laten stromen. Tijdens een consult zal ik je dan ook mededelen wat ik voel in je lichaam en wat dit te betekenen heeft. Wat heeft een blokkade op een bepaalde plek in je lichaam te betekenen, wat wil je lichaam je vertellen. Je chakra’s (energiecentra in je lichaam) worden geopend en weer in balans gebracht. De energie zal weer gaan stromen door je meridianen (energiebanen in je lichaam). Tijdens een healing kan ik zowel op je lichaam werken als in je aura. Je kunt warmte voelen, kleuren zien of tintelingen voelen door je lijf. Het is echter niet van te voren in te schatten wat er mag gebeuren tijdens een healing. Bijzonder is het altijd! Je zult je er bewust van worden waardoor je een blokkade hebt gekregen. En leren wat je zelf zou kunnen veranderen in je leven, zodat je de negatieve cirkel waarin je zit, zelf kunt doorbreken. Tevens kan ik je leren te gronden/aarden mocht je daar behoefte aan hebben

Aura en Chakra reading
Verzenden
User Review
0 (0 votes)