5 elementen massage

De 5 elementen zijn volgens de Chinese astrologie verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. De elementen worden hieronder beschreven, waarbij telkens ook de positieve en negatieve kanten van het element worden genoemd. Dit heeft niets te maken met goed of slecht, maar meer met kanten waarmee je rekening kunt houden of die je mogelijk kunt compenseren of veranderen. 

weten:

 • Element Hout
 • Element Vuur
 • Element Aarde
 • Element Metaal
 • Element Water

De Chinezen maken gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren. Verandering ontstaat daar waar één van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang. De elementen zijn gebaseerd op de windrichting en komen overeen met de seizoenen. Ook de jaren hebben hun eigen natuurlijke element. Dit heeft tot gevolg dat sommige jaren betreffende het bijbehorende element meewerken met het natuurlijke element van het dier van dat jaar. Maar andere werken juist tegen. Echter: het jaarelement is steeds dominant en het meest bepalend in de duiding. Er kan sprake zijn van een:

 • Samenwerkcyclus – het element van het jaar, past bij het element van het betreffende dier van dat jaar
 • Tegenwerkcyclus – het tegenovergestelde geval

Om te weten welke elementen extra gevoed dienen te worden is het nodig om een buikdiagnose te doen. Met je vingertoppen zoek je welk element de meeste veerkracht heeft en de diepte in gaat en welk element de meeste hardheid heeft. Er zijn altijd 2 elementen die aan elkaar gelinkt zijn. Een is de oorzaak, de ander het gevolg. (zie tekening 1e blad) Een buikdiagnose mag nooit gelinkt worden aan medische aandoeningen.

 Element Hout (groen)

Hout heeft water nodig om te groeien. Het hout element geeft aan: iemand die het met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij/zij zich heeft voorgenomen. Hout brengt vuur voort. 

Kenmerken Houtmens:

Expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, is creatief, idealistisch, meelevend.

Positieve kanten:

 • Ontspanning
 • Medeleven
 • Welwillendheid

Negatieve kanten:

 • Kwaadheid
 • Irritatie
 • Snel de moed verliezen bij tegenslag

 Organen: Lever & Galblaas

Chinese Element Vuur (rood)

Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort.

Kenmerken Vuurmens:

Hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, leiderschapskenmerken en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.

Positieve kanten:

 • Passie
 • Verlichting
 • Wijsheid
 • Vreugde

Negatieve kanten:

 • Neiging tot arrogantie
 • Egocentrisch

Organen: Hart en Dunne darm

 Element Aarde (geel)

Aarde stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort.

 Kenmerken Aardemens:

Eerlijk, vlijtig, zich inspannen, stabiel, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Een aarde type heeft hoge idealen, hij/zij is zelfbewust en over het algemeen heel redelijk, maar kan soms ook erg koppig zijn.

Positieve kanten:

 • Zelfbewustheid
 • Voorzichtigheid
 • Vertrouwen

Negatieve kanten:

 • Koppigheid
 • Starheid
 • Piekeren
 • Geen keuzes kunnen maken

Organen: Maag & Mild

Element Metaal (wit)

Metaal staat voor de herfst. Metaal brengt water voort.

Kenmerken Metaalmens:

Communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico’s te nemen. Een metaal type wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn.

Positieve kanten:

 • Energiek
 • Bereidheid tot risico’s nemen
 • Streven naar het beste
 • Inlevingsvermogen

Negatieve kanten:

 • Neiging tot hardheid
 • Neiging tot droefheid
 • Opkroppen van emoties

Organen: Longen & Dikke Darm

Positieve kanten:

 • Energiek
 • Bereidheid tot risico’s nemen
 • Streven naar het beste
 • Inlevingsvermogen

Element Water (blauw)

Water brengt dingen altijd in beweging, verandert aldoor. Water brengt Aarde voort.

Kenmerken Watermens:

Positieve kanten:

 • Idealen
 • Dromen
 • Kalmte
 • Respectabel

Negatieve kanten:

 • Verliezen in illusies
 • Niet reëel zijn
 • Angsten
 • Depressie

Organen: Nieren & Blaas

Elementen Samenwerkingscyclus

 • De aarde werkt samen met metaal, door in zijn diepten metaal te creëren
 • Metaal werkt samen met water door middel van metalen emmers voor het vervoer van water
 • Water werkt samen met hout door bomen met regen te conserveren/behouden
 • Hout werkt samen met vuur door de grondstof voor de vlammen te verschaffen
 • Vuur werkt samen met aarde door hout te veranderen in as, het geen weer aarde wordt

Elementen Tegenwerkingscyclus

 • Hout werkt aarde tegen doordat boomwortels aarde openbreken
 • Metaal werkt hout tegen doordat bijlen bomen vellen
 • Vuur werkt metaal tegen door het te smelten
 • Water werkt vuur tegen door het uit te doven
 • Aarde werkt water tegen door het in modder te veranderen

Neemt alles op, erg gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.

Verzenden
User Review
0 (0 votes)